General Data Protection Regulation

I maj 2018 infördes GDPR. Det är en ny reglering och lag för dataskydd.

Syfte

Dataskyddsförordningen skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Personuppgifter hos Rättviks Fastigheter AB

De personuppgifter som du lämnar till oss på Rättviks Fastigheter i samband med att du söker bostad, förråd p-plats eller lokal, och senare tecknar hyresavtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med i vår förvaltning, till exempel till företag som utför tjänster i vårt fastighetsbestånd.

Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Rättviks Fastigheter.

Rättviks Fastigheter behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Rättviks Fastigheter behandlar online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

För mer detaljerad information kring vilka personuppgifter som kan komma att samlas in och vilka går att läsa via vägledningen som är framtagen av Fastighetsägarna och SABO. Här kan du läsa Vägledningen. Pdf, 651.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig är Rättvik Fastigheter AB (556692-1119), Vasagatan 6, 795 80 Rättvik,
tel. 0248-70290 e-post:info.rfab@rattvik.se

Uppdatering av denna information

Rättviks Fastigheter gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna sida.