Aktuella projekt

illustration projekt

Här finns information och chans att läsa mer om projekt som är på gång hos oss.

Bostadsmarknaden har under flera år varit pressad i Rättvik. Många vill flytta hit men vi har inte boenden
så att det räcker. Så har det sett ut länge. Bostadspriserna har ökat kraftigt under denna tid. Det är med
glädje vi kan konstatera att ett flertal byggprojekt är på gång. Skoglunds bygger bostadsrätter på Vasagatan,
ett stort antal villor har byggts på slutningarna. Karls o Svens har byggt klart hyreslägenheter på
Vasagatan och en del andra projekt är på gång.

Nu kan även RFAB sälla sig till skaran som bygger Rättvik.