Aktuella projekt

Här finns information om de projekt som just nu pågår.

Fasaden på Nyhedsskolan en vinterdag

Nu färdigställs även allergidelen

Den nybyggda Nyhedsskolan är nu på plats men än återstår det en del arbete innan skolan är komplett. Just nu jobbar vi med att färdigställa den delen som tillhör allergiavdelningen, det vill säga den del av skolan som inte revs vid byggnationen. Tanken är naturligtvis att allergidelen, på ett naturligt och snyggt sätt, ska hänga ihop med den övriga skolan.

Vi kommer att bygga om samlingssalen till ett klassrum, 3 grupprum och en samlingssal med en liten köksdel. En stor toalett blir två toaletter och vi tillskapar också ett nytt kapprum. Arbetet med skolgården pågår men den kommer troligtvis inte stå klar förrän till våren.

Fasaden på Folkmusikens Hus

Folkmusikens Hus

Under året ska 1/3-del av fastighetens fönster bytas ut.

Fasaden på hyreshuset Gamla Mangeln

Gamla Mangeln

Hela huset ska målas om utvändigt och fastighetens balkonger skall renoveras. Huset kommer också att utrustas med ett nytt entrésystem.

Fasaden på hyreshuset på Golfvägen 7

Renovering på Golfvägen 7

Här kommer kök och badrum bytas ut och dessutom ska tapetsering och målningsarbete utföras.