Aktuella projekt

Renoveringsarbetet på kommunens skolor fortsätter

Förutom det arbete som nu pågår på skolorna i Vikarbyn och Söderås renoveras nu även Rättviksskolan. Rättviksskolan har fått nya fönster till en kostnad av 1 miljon kronor och dessutom har paviljongen, den så kallade ”Mörksuggan” försetts med en ny grund.
I Boda skola har ett nytt sportgolv lagts in i gymnastiksalen.

Upphandlingsunderlag för ny gymnastiksal

RFAB arbetar nu även med ett upphandlingsunderlag för att komma vidare i planerna gällande byggnationen av en ny gymnastiksal intill Söderås skola. Byggnaden ska även inrymma trä- och textilslöjdssalar samt en sal för hemkunskapsundervisning. Målsättningen är att lokalerna även ska kunna nyttjas av de boende i området, exempelvis för kursverksamhet och andra sammankomster.

Vi fortsätter att byta ut vår belysning

Lysrören i RFAB:s fastighetsbestånd byts succesivt ut. Nu står fastigheten Knekten på tur.

Brandlarmsbyte på Enådal

Under oktober månad genomför RFAB en miljonsatsning på äldreboendets brandsäkerhet. Nu förbereder man arbetet för att i nästa steg samarbeta med Räddningstjänsten. Planen är att man under cirka fyra dagar kommer att byta system, vilket innebär att räddningstjänsten kommer att bevaka boendet dygnet runt. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Utemiljön på Nyhedsskolan ska ytterligare förbättras

Ny asfalt skall läggas och ett högre staket kommer att sättas upp mot vägen. Cykelställen kommer att ställas i ordning och skolan kommer dessutom få en ny basketplan.

Skolor byggs ut

Nu pågår projekteringen av ytterligare två skolor i kommunen. På Sätra skola har förberedelserna för en ny förskola påbörjats och på Söderås skola planeras för fler klassrum och för en ny gymnastiksal med tillhörande omklädnadsrum.

Rivningsarbete på tomten Magistern

Nu är husen rivna i kvarteret Magistern

Rivningsarbetet skulle ha påbörjats under sommaren men då man upptäckte att ett flertal el-ledningar, fiber och VA-anslutningar var sammankopplade med närliggande fastigheter, krävdes ytterligare åtgärder innan start. Nu är husen rivna och allt bygg- och rivningsmaterial är bortforslat. (Tomten ägs av Skoglunds Fastigheter).

Bygget av våra 42 nya lägenheter är igång!

Första, andra och tredje huset är på plats!

Arkitektbild över nya husen vid Enålundsområdet

Nu bygger vi nytt på Enålundsområdet

Ingen har väl undgått att se att de gamla lägenheterna på Enålund nu har rivits. Arbetet med att hitta nya lägenheter till de boende påbörjades redan i februari 2021 och idag har samtliga hyresgäster erbjudits ett nytt hem. För att underlätta för de boende har RFAB naturligtvis ombesörjt och bekostat flytthjälp.

På platsen kommer nu 42 nya moderna lägenheter att byggas, närmare bestämt 14 stycken 1:or, 14 stycken 2:or och 14 stycken 3:or. Samtliga lägenheter är tillgänglighetsanpassade och har generösa utrymmen. I husen kommer det även finnas funktionella förrådsutrymmen där det exempelvis finns möjlighet att ladda en el-cykel.

Lägenheterna som byggs av företaget Häggmark & Söner kommer att förmedlas via RFAB:s lägenhetskö. Målet är att husen skall stå klara i december och att de nya hyresgästerna kan flytta in till nyår.

Lägenhetsstorlekar:
1:a 30,2 kvm
2:a 55,0 kvm

3:orna finns i olika storlekar:
1 st 74,3 kvm
1 st 71,0 kvm
2 st 68,9 kvm
4 st 68,4 kvm
6 st 68,6 kvm

Fasaden på hyreshuset på Golfvägen 7

Renovering på Golfvägen 6 & 7

Här kommer kök och badrum bytas ut och dessutom ska tapetsering och målningsarbete utföras.

Ishallen i Furudal

RFAB har under ett par år, succesivt byggt om och renoverat ishallen i Furudal. Nu har även belysningen i hallen setts över. Samtliga lysrör har bytts ut mot en LED-belysning som ger bättre ljus och dessutom sänker energikostnaderna. Även brandlarmet har uppdaterats.

Illustration på pappa, mamma och två barn

Nu planerar vi för ett Familjens hus

En familjecentral för blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0–6 år. Ett Familjens hus innehåller bland annat en öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning med mera. Just nu diskuteras var i Rättvik familjecentralen ska placeras och om det går att använda befintliga lokaler eller om det behöver byggas nytt. Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete mellan Rättviks kommun och Region Dalarna.

Dörr med handtag och en knapp på väggen som det står dörröppnare på

Vi strävar efter en trygg och säker utomhusmiljö

Det pågår ständigt ett arbete med att se över och förbättra utomhusmiljön intill våra bostadshus och offentliga byggnader. Vi bidrar genom att öka tillgängligheten till våra entréer, det vill säga bredda ingångar, asfaltera och förse entrédörrarna med dörröppnare, men också genom ny belysning. Tillsammans med hyresgästföreningen genomför vi också återkommande promenader då vi tillsammans ser över belysning, växtlighet och annat som påverkar vår känsla av trygghet.

Läkarvillans fasad

Läkarvillan

Renoveringen på Läkarvillans LSS boende fortsätter. Två lägenheter är nu nyrenoverade och har fått nya golv, ommålade ytskikt, uppfräschade badrum och renoverat kök.

Fasaden på Folkmusikens Hus

Fönsterbyte

Nu byts det fönster på Folkmusikens Hus.