Aktuella projekt

Här finns information om de projekt som just nu pågår.

Fasaden på Ingels skola.

Takbyte på Ingels skola

Nu har både skolan och gymnastiksalen i Ingels målats om och fått nytt tak. En ny brandtrapp kommer också att installeras vecka 41.

Gymnastiksalen på Boda skola

Renoveringsarbetet fortsätter och just nu målas det fönster. Tidigare har fasaden på gymnastiksalen bytts ut och ett antal omklädnadsrum har fräschats upp.

Nu renoveras Bodamål

Ett omfattande målningsarbete har under några månader pågått i Boda. Boda Hus står nu färdigt och turen har kommit till Bodamål som får en ny fin fasad och nymålade fönster.

Fasad på gamla Mangel med byggställningar

Mangeln får ny fasad

Nu arbetas det intensivt med fasaden på gamla Mangeln. Utöver ommålning kommer hyresgästerna dessutom få renoverade balkonger med nya räcken. Arbetet ska vara klart hösten 2021.

Lägenheterna i Läkarvillan renoveras

Nu har RFAB påbörjat renoveringen av lägenheterna i fastigheten Läkarvillan på Torggatan.

Arkitektritning på nya väntsalen

Under sommaren bygger vi ny vänthall vid stationshuset

Det kommer att innebära att befintlig vänthall kommer att vara stängd. Det kommer också vara en byggarbetsplats under delar av sommaren. Det är vår förhoppning att vi till hösten skall kunna erbjuda en större och mer inbjudande vänthall för våra resande. Vi hoppas på ert överseende under byggtiden.

En man reparerar klockan på kommunhuset i Rättvik.

Nu fungerar klockan igen

Det är många som funderat över varför klockan på kommunhuset visat fel och varför det inte åtgärdats. Svaret är att det gamla urverket var 50 år gammalt och har renoverats vid ett flertal tillfällen utan resultat. Nu i maj installerades ett helt nytt urverk som måttbeställts från England.

Fasaden på Boda Hus med byggställningar för målning.

Pågående målningsarbeten

Målningsarbeten pågår just nu i Boda. Nämnas kan Boda Hus där både fasad och fönster målas om. Även taket kommer att få en uppfräschning.

Under sommarlovet passar vi på att renovera en förskola och två skolor

Renovering pågår även på Boda skola. Det är gymnastiksalens fasad som kommer att bytas ut och man kommer även renovera ett antal omklädnadsrum.

Utvändig målning pågår på Solgårdens förskola i Vikarbyn och på Ingels skola. På Ingels skola kommer även en ny brandtrapp att installeras. Allt arbete ska stå klart till skolstarten i höst.

Fasaden på Nyhedsskolan en vinterdag

Nu färdigställs även allergidelen

Den nybyggda Nyhedsskolan är nu på plats men än återstår det en del arbete innan skolan är komplett. Just nu jobbar vi med att färdigställa den delen som tillhör allergiavdelningen, det vill säga den del av skolan som inte revs vid byggnationen. Tanken är naturligtvis att allergidelen, på ett naturligt och snyggt sätt, ska hänga ihop med den övriga skolan.

Vi kommer att bygga om samlingssalen till ett klassrum, 3 grupprum och en samlingssal med en liten köksdel. En stor toalett blir två toaletter och vi tillskapar också ett nytt kapprum. Arbetet med skolgården pågår men den kommer troligtvis inte stå klar förrän till våren.

Fasaden på Folkmusikens Hus

Folkmusikens Hus

Under året ska 1/3-del av fastighetens fönster bytas ut.

Fasaden på hyreshuset Gamla Mangeln

Gamla Mangeln

Hela huset ska målas om utvändigt och fastighetens balkonger skall renoveras. Huset kommer också att utrustas med ett nytt entrésystem.

Fasaden på hyreshuset på Golfvägen 7

Renovering på Golfvägen 7

Här kommer kök och badrum bytas ut och dessutom ska tapetsering och målningsarbete utföras.