Avslutade projekt

Här finns mer information om de projekt som nu är avslutade.

Bostadsmarknaden har under flera år varit pressad i Rättvik. Många vill flytta hit men vi upplever inte att de boenden som finns räcker till. Det är med glädje vi kan konstatera att ett flertal byggprojekt nu har slutförts. Skoglunds har byggt bostadsrätter på Vasagatan, ett stort antal villor har byggts på slutningarna. Karls o Svens har byggt klart hyreslägenheter på Vasagatan och en del andra projekt har också slutförts.