Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för vår webbplats.

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och oberoende vilka hjälpmedel du använder.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen

  • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Blanketter i pdf. är inte tillgänglighetsanpassade, vi jobbar löpande med att rätta till och göra dem tillgängliga
  • Vi har inte syntolkning, uppläsningsfunktion eller textning på vår hemsida. Kontakta oss hjälper vi till, se kontaktinformation längre ner på sidan

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister. Vi hjälper dig gärna med att läsa upp text eller på annat sätt som du behöver för att vår sida ska vara tillgänglig för alla.

Formulär, fyll i dina uppgifter för att bli kontaktad av kundtjänst.


fyll i ditt för och efternamn

Fyll i ditt telefonnummer

fyll i din e-postadress

Kontakta tillsynsmyndigheten

Tycker du ändå inte att vi uppfyller kraven på tillgänglighet enligt lagkraven? Då kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning. Länk till myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Förenklad version över lagkravet Länk till annan webbplats.. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.