Mina Sidor

Exempelbild.

Från 1 mars har du tillgång till Mina Sidor och den digitala bostadskön.

Som hyresgäst kan du hantera felanmälningar, kontrollera din hyresavi, registrera dig i vår lägenhetskö eller kön för seniorboende och även få meddelanden från oss.

Nu kommer även du som inte är hyresgäst hos RFAB att kunna ställa dig i vårt nya kösystem genom att registrera dig på Mina Sidor.

Systemet innebär att alla lägenheter som blir lediga kommer att läggas ut på denna ”marknadsplats”.