Om oss

Om oss

RFAB är ett kommunalt fastighets- och servicebolag som verkar för utveckling och förvaltning av lokaler och bostäder för privat och kommunal verksamhet.

Rättviks Fastigheter är indelat i två affärsområden, bostäder och lokaler. Lokalerna dominerar i yta om
cirka 110 000 kvadratmeter och bostäderna med cirka 33 000 kvadratmeter fördelat på 566 lägenheter.

Vi tar hand om Rättviks utemiljö genom skötsel, underhåll och utveckling av våra gatu- och parkområden. Genom detta bidrar vår verksamhet aktivt till kommunens samhällsutveckling.

Våra ledord Professionellt - Kompetent - Respekt - Trovärdigt ska genomsyra vårt dagliga och strategiska arbete! Tillgänglighet och trygghet i kombination med god service är också något vi låter avgöra vid de flesta vägval.

Organisation

Rättviks Fastigheter AB har en VD och två enheter inom områdena fastighet och administration.

Fastighetschef

  • fastighetsskötare
  • park och vägarbetare
  • tekniker
  • snickare

Administrativ chef

  • administratörer på ekonomi
  • kundtjänst
  • uthyrning.

Styrelsen

Rättviks Fastigheter AB har en styrelse som består av nio ledamöter. Styrelsen är tillsatt av Rättviks kommuns kommunfullmäktige.

Ledamöter

Hans Furn (C) orförande
Markus Gavatin (M) vice ordförande
Carl-Gustaf Hammarberg (S)
Inge Östlund (SD)
Anders Ehrling (C)
Bertil Ryss (C)
Lotta Grop Hed (S)

 Vision 2020

“Vi är det självklara förstahandsvalet för kunden som vill ha ett behovsanpassat och bekvämt boende med närhet till all service.

Genom ett nära samarbete med kommunen i näringslivs- och medborgarfrågor är vi en trovärdig, långsiktig och välkänd fastighetsägare i Dalarna.

Våra kunder har, genom vår höga närvaro och skötsel samt Servicenivå gett oss höga poäng i våra kundundersökningar.

Vi har en tydlig kommunikation om ekonomiska mål och strategier gällande underhåll och anpassningar av lokaler för nuvarande och kommande behov. Det skapar förtroende och förståelse med kunder och medarbetare som har rätt förväntningar.

Vi har en situationsanpassad organisation med bred kompetens hos personalen tack vare kontinuerliga utbildningar. Detta skapar en bra grund för gemensamma värderingar och möjlighet att hjälpa varandra i tidspress.

RFAB Affärsidé

RFAB är ett kommunalt fastighets- och servicebolag som verkar för utveckling och förvaltning av lokaler och bostäder för privat och kommunal verksamhet.

Vi bidrar till Rättviks utemiljö genom skötsel, underhåll och utveckling av Rättviks gatu- och parkområden.

Genom ovan bidrar RFAB aktivt till samhällsutvecklingen.

Prioriterade hållbarhetsmål

Det finns 17 stycken globala mål och bolagens styrelseledamöter har beslutat att till att börja med ansluta sig till tre hållbarhetsmål som kommunen har valt att prioritera.

3. God hälsa och välbefinnande.

12. Hållbar konsumtion och produktion

12. Bekämpa klimatförändringen.

Vad är det Globala målen?
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

Läs mer om de 17 hållbarhetsmålen och globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.