Om oss

RFAB är ett kommunalt fastighets- och servicebolag som verkar för utveckling och förvaltning av lokaler och bostäder för privat och kommunal verksamhet. Bostadsytan ligger på cirka 36 000 kvadratmeter fördelat på 594 lägenheter. Lokalerna dominerar i yta om cirka 89 000 kvadratmeter men där ingår även den yta som kommunen blockhyr för äldreboende och LSS-boende, vilket idag motsvarar 185 lägenheter.

På RFAB finns en samordningsgrupp bestående av företagets ledning samt en representant från respektive funktion, det vill säga en person från ekonomi, kundtjänst, park och väg, teknik samt underhåll och service. Samordningsgruppen träffas inför RFABs styrelsemöten och går igenom ärendena på dagordningen. Gruppens syfte är att fungera som ett kommunikationsverktyg. Våra representanter får ta del av de ärenden som diskuteras och skall beslutas samtidigt som de olika funktionerna får möjlighet att komma med input till styrelsen.

Våra ledord Professionellt - Kompetent - Respekt - Trovärdigt ska genomsyra vårt dagliga och strategiska arbete! Tillgänglighet och trygghet i kombination med god service är också något vi låter avgöra vid de flesta vägval.

RFAB Affärsidé

RFAB är ett kommunalt fastighets- och servicebolag som verkar för utveckling och förvaltning av lokaler och bostäder för privat och kommunal verksamhet.

Vi bidrar till Rättviks utemiljö genom skötsel, underhåll och utveckling av Rättviks gatu- och parkområden.

Genom ovan bidrar RFAB aktivt till samhällsutvecklingen.

Prioriterade hållbarhetsmål

Det finns 17 stycken globala mål och bolagens styrelseledamöter har beslutat att till att börja med ansluta sig till tre hållbarhetsmål som kommunen har valt att prioritera.

3. God hälsa och välbefinnande.

12. Hållbar konsumtion och produktion

12. Bekämpa klimatförändringen.

Vad är det Globala målen?
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

Läs mer om de 17 hållbarhetsmålen och globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.