Våra bostadsområden

Var dag i Rättvik!

Lägenheter

Vi har idag 551 lägenheter. Allt från din första 1:a i centrum till en 4:a med radhuskänsla nära naturen i bymiljö.

Lägenheterna är i sin tur uppdelade i tre olika kategorier:

  • Lägenheter. Kan sökas av alla som fyllt 18 år.
  • 55+-boende. Kan sökas av personer som fyllt 55 år.
  • Trygghetsboende. Kan sökas av den som fyllt 70 år.

Lokaler

I vårt fastighetsbestånd finns industri- och servicelokaler, förrådslokaler, lokaler för näringsverksamhet samt offentliga lokaler så som skolor, vårdcentral, äldreboende.