Upphandling

I vår verksamhet har vi behov av många olika typer av leverantörer, tjänster och varor.

De regler och rutiner som Rättviks Fastigheter arbetar efter vid all upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vi använder Kommers.