Boinflytande

Exempelbild.

Boinflytande hos Rättviks Fastigheter AB

RFAB ska erbjuda dig som hyresgäst möjlighet till inflytande över frågor
som gäller ditt boende. Vi har valt att göra detta i samarbete med
Hyresgästföreningen i en samarbetsgrupp som kallas för utvecklingsgruppen.

Erbjudandet om boinflytande gäller alla hyresgäster som hyr av RFAB. Det är
utvecklingsgruppen som planerar och följer upp arbetet som kan vara tex bomöten eller
trivselaktiviteter på området.

Har du förslag eller tankar om utvecklingsgruppens arbete, tveka inte att höra av dig till oss!

Kontaktperson på hyresgästföreningen är Åsa Billvik: asa.billvik@hyresgastforeningen.se eller 010-459 15 62.