Bostadsanpassning

Det finns möjlighet att söka bostadsanpassning, har du en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad, det kan vara till exempel ta bort trösklar och förbättra belysningen.

Behöver du hjälp med att anpassa lägenheten så kontaktar du kommunens arbetsterapeut på 
tel. 0248-70 350, telefontid vardagar mellan 08.00–08.45.
Arbetsterapeuten skriver ut ett intyg som skickas till bostadsanpassningen.

Du kan behöva kontakta oss för ett medgivande innan någon åtgärd genomförs.