Hyra och betalning

Hela månadshyran betalas i förskott och ska vara Rättviks Fastigheter AB tillhanda senast den sista vardagen i varje månad.

Din grundhyra finns angiven i ditt hyreskontrakt, där finns även detaljerad information om vad som ingår och inte, i din hyra.

Om du har tappat bort din hyresavi, Kontakta kundtjänst 0248-70 290 för att få en ny hyresavi eller OCR numret för inbetalning till vårt bankgironummer 220-1697 eller gå in på Mina sidor där du hittar dina avier.

Om du ser att du får problem med att betala din hyra i tid är det viktigt att du hör av dig till oss. Betalas inte hyran i tid riskeras du att sägas upp från din bostad och i förlängningen kan det leda till att du förlorar din hyresrätt.