Byta bostad - Direktbyte

Har du ett hyresavtal med Rättviks fastigheter kan du byta din hyresrätt mot:

  • Annan hyresrätt
  • Villa(kopia av köpekontrakt ska lämnas till Rättviks Fastigheter)
  • Bostadsrätt(kopia av köpekontrakt ska lämnas till Rättviks Fastigheter)

Förutsättningen för Direktbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.

När du hittat någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för Direktbyte.

Blanketten måste vara undertecknad av båda parter och vara oss tillhanda minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum . Den du byter med ska uppfylla Rättviks fastigheters grundkrav.

Se våra blanketter