Andrahandsuthyrning

Man kan på grund av olika skäl såsom studier eller arbete på annan ort, ett provboende eller tillfällig sjukdom, ha behov av att hyra ut sin lägenhet tillfälligt i andra hand.

Vi använder oss av hyresnämndens grundregler för andrahandsuthyrning.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i ett annat land. Visa upp arbetsgivarintyg eller studieintyg
  • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till det kan vara att man vill provbo i ett parförhållande
  • Längre utlandsvistelse, minst fyra månader, kopia på biljett.
  • Ålder eller sjukdom.

Att tänka på
Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar med mera.

Se våra blanketter