Felanmälan

Behövs något åtgärdas i din lägenhet, lokal eller verksamhet?

Här kan du snabbt och enkelt göra en felanmälan. Vi har delat på formulären till felanmälan lägenhet -och verksamhet/lokal.

Detta är felanmälan för sådan som INTE är akut. Om du bedömer ärendet som akut ska du ringa vårt journummer beroende när på dygnet det akuta felet uppstår. Exempel på akuta fel är t.ex. vattenläcka där det rinner ut vatten (en kran som endast droppar är inte akut men viktigt att du felanmäler omgående).

Se Felanmälan lägenhet >

Se Felanmälan verksamhet/lokal >