Grovtvättstuga

Alla är välkoma att boka

Grovtättstugorna finns i Boda eller på Golfvägen.

Golfvägen, bokas via kundtjänst 0248-70 290
Boda, bokas via konsum i Boda

Pris: Varje tvättpass är på två timmar och kostar 125 kr/tvätt.
Under ett tvättpass hinner man tvätta två maskiner.