Vanliga frågor och svar

Grön pratbubbla med vitt frågetecken

Vi försöker fylla på med aktuella frågor och svar, hör av dig till kundtjänst om du saknar något.

Har ni bostadskö?

Se fliken Mina sidor.

Jag vill beställa en extra lägenhetsnyckel, hur gör jag då?

Eftersom vi har systemnycklar måste dessa alltid beställas via oss. Kostnad 350 kronor styck, som läggs på din hyresavi.
Kontakta kundtjänst.

När du flyttar in får du kvittera ut tre stycken nycklar till ditt boende. Du har ett personligt ansvar för nycklarna.


Jag blir störd av min granne, vad ska jag göra?

Det är alltid bra om man i första hand kan prata med sin granne. Om du inte vill det eller har gjort det utan förbättring kontakta kundtjänst.

Kvällstid och helger finns vår störningsjour på telefon 0746-38 98 43

Vad gäller vid uppsägning av lägenhet?

Uppsägning kan göras på Mina sidor, via kundtjänst eller e-post.

Uppsägningstiden är tre månader, räknas från och med kommande månadsskifte. Uppsägningen ska vara Rättviks Fastigheter tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad.

Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas räknas uppsägningar som inkommer följande vardag före kl 12.00. Uppsägningar efter kl. 12.00 efterföljande vardag räknas inte.

Hur gör jag för att ställa mig i bostadskön till Knekten, Björken och Orestrand?

Vi att ha en seniorkö. Se fliken Mina sidor.

Får man förvara sin barnvagn, rullator eller cykel i trapphuset utanför lägenhetsdörren?

Nej, det får man inte. Cyklar och barnvagnar ställer du på anvisat utrymme eller inne i din lägenhet.
De får inte ställas i trapphuset på grund av utrymnings- och brandsäkerhetsskäl samt sjuktransporter. Det blir naturligtvis också ett bekymmer vid trapphusstädningen.

Håll trapphuset och källarutrymmen fritt från cyklar, rullatorer och barnvagnar så att räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme. Ställ inget brännbart i trapphuset.

Får jag plocka bort mina innerdörrar?

Ja, men du måste själv förvara dem så de inte bli förstörda och när du flyttar måste du sätta tillbaka dörrarna.

Ska det finnas brandvarnare i min lägenhet?

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och att batteriet inte har tagit slut. Om det inte finns någon brandvarnare i lägenheten eller om den inte fungerar, kontakta omgående kundtjänst. Det är du som hyresgäst som ansvarar för att brandvarnaren fungerar.

Kan jag överlåta mitt hyresavtal?

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Godtagbara skäl är separation, dödsfall eller överlåtelse till närstående. Läs mer vad det innebär i vår hyrespolicy och ansökan.

Överlåtelse kan ske tidigast två kalendermånader efter det att en komplett ansökan är Rättviks Fastigheter till handa. Ansökan görs via blankett.

För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla våra grundkrav. En skriftlig ansökan om överlåtelse måste alltid skickas/lämnas till Rättviks Fastigheter AB.

Får jag ha en inneboende?

Ja, du får ha en inneboende i din hyresrätt. Det som krävs är att du har ett förstahandskontrakt samt stadigvarande och permanent bor i bostaden.

Tänkt på att det är du som ansvarar för den inneboende och att den inneboende ej kan överta ditt hyreskontrakt vid eventuell flytt.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Ja, du ska teckna en hemförsäkring som kan täcka dina kostnader vid eventuell olycka.

Det finns ingen försäkring från oss som täcker stöld, vattenskada inne i lägenheten eller andra skador som kan uppkomma om olyckan skulle vara framme - där du anses ansvarig. I det flesta hemförsäkringar ingår stöldskydd och rättsskydd.

Om jag har bil måste jag hyra en parkeringsplats?

Ja, det måste du, besöksparkeringarna är endast till för besökare, inte till de som bor i området.

Vem kontaktar jag om jag behöver bostadsanpassning?

Behöver du hjälp med att anpassa lägenheten så kontaktar du Leksands Kommunens på
tel. 0247-80 000.

Du kan behöva kontakta oss för ett medgivande innan någon åtgärd genomförs.