Styrelsen

Exempelbild.

Hans Furn
Ordförande (C)

hans.furn@rattvik.se

Exempelbild.

Lars-Erik Steger
Vice ordförande (M)

lars-erik.steger@rattvik.se

Exempelbild.

Carl-Gustaf Hammarberg
Ledamot (S)

carl-gustaf.hammarberg@rattvik.se

Exempelbild.

Anders Ehrling
Ledamot (C)

anders.ehrling@rattvik.se

Exempelbild.

Yvonne Junell
Ledamot (C)

yvonne.junell@rattvik.se

Exempelbild.

Lotta Grop Hed
Ledamot (S)

lotta.grophed@rattvik.se

Exempelbild.

Christer Nilsson
Ledamot (SD)

christer.nilsson@rattvik.se