Personal

Ekonomi

Exempelbild.

Anita Kratz
Controller

anita.kratz@rattvik.se

Exempelbild.

Therese Andersson
Ekonomiassistent

therese.andersson@rattvik.se

Kundtjänst

Exempelbild.

Mimmi Signahl
Kundtjänsthandläggare

info.rfab@rattvik.se

Exempelbild.

Johanna Kamppinen
Uthyrningssamordnare

johanna.kamppinen@rattvik.se

Teknik

Exempelbild.

Lina Ruth
Egenkontrollsansvarig

lina.ruth@rattvik.se

Exempelbild.

Robert Lassar
Brandskyddsansvarig

robert.lassar@rattvik.se

Exempelbild.

Robert Rosenberg
Fastighetstekniker

robert.rosenberg@rattvik.se

Fastighetsskötare

Jonas Gudmunds
Arbetsledare

Lokaler
Rättvik: Rättviksskolan, Nyhedsskolan

Patrik Hillrings

Bostadsområden
Rättvik: Färgaren, Gamla Mangeln, Nya Mangeln, Mangeln 1,
Karamellen, G Vägmästaren, N Vägmästaren, Bagaren,
Läkarvillan, Björken

Lokaler
Rättvik: Kulturhuset, Prästkragen, Folkmusikens Hus

Karl-Anders Persson

Bostadsområden
Furudal: Yxsmeden, Starbo. Boda: Lärarbostaden, Norgehusen. Rättvik: Hedslund
Lokaler
Furudal: Vindförberg, Furudalsskolan, Orestrand, Ishallen
Boda: Backåkern, Utsikten, Bodamål, Bodaskola, Bodahus, Äppelgården
Ingels: Nallegården, Ingels skola
Rättvik: Mystacken, Filaren

Anders Lif

Bostadsområden
Rättvik: Solgläntan, Bostället, Sjöpromenaden Vikarbyn: Hagvägen
Lokaler
Rättvik: Stiernhööksgymnasiet, Stationshuset, Kommunhuset, Flygelbyggnaden,
Garvaren, Närheten, Hemslöjden, Solkullan Systemtoaletten
Vikarbyn: Vikarbyns skola, Paletten, Solgården
Sätra: Sätraskola

Mattias Hansson

Bostadsområden
Rättvik: Knekten, Enådal, Enålund, Enålundsvägen, Breddan
Lokaler
Industrihotellet, Ame, Wasaborg, Ängsgården, Daljerk, Närvik,
Söderås skola, Söderås förskola

Stefan Gustafsson
Lekutrustningsansvarig

Kjell Hansson
Snickare

Park och Väg

Exempelbild.

Theresa Fredriksson

Exempelbild.

Osmo Saarela

Exempelbild.

Jan-Erik Edvardsson

Exempelbild.

Dennis Höglund

Exempelbild.

Oscar Skoglund