Ledning

Exempelbild.

Björn Evbjer
VD

0248-700 07
bjorn.evbjer@rattvik.se

Exempelbild.

John Oknelid
Ekonomichef

0248-700 35
john.oknelid@rattvik.se


Ansvarig för:
Ekonomi
Kundtjänst

Exempelbild.

Pål Fröyen
Fastighetschef

0248-700 24
pal.froyen@rattvik.se

Ansvarig för:
Teknik
Park och Väg
Fastighetsskötarna