Förskola i Söderås

Nu har vi påbörjat byggnationen av en ny förskola uppe i Söderås.

Markarbetena är i full gång.

Vecka 15 kommer modulerna. När bygget tar fart bestäms av tjälen i marken. Storleken på byggnaden är 650 kvadratmeter, det är en skogstomt vilket är bra för barnen.

 Redan i höst skall dom första eleverna vara på plats.