Under sommarlovet passar vi på att renovera en förskola och två skolor

Renovering pågår även på Boda skola. Det är gymnastiksalens fasad som kommer att bytas ut och man kommer även renovera ett antal omklädnadsrum.

Utvändig målning pågår på Solgårdens förskola i Vikarbyn och på Ingels skola. På Ingels skola kommer även en ny brandtrapp att installeras. Allt arbete ska stå klart till skolstarten i höst.