Under sommaren bygger vi ny vänthall vid stationshuset

Exempelbild.

Det kommer att innebära att befintlig vänthall kommer att vara stängd. Det kommer också vara en byggarbetsplats under delar av sommaren. Det är vår förhoppning att vi till hösten skall kunna erbjuda en större och mer inbjudande vänthall för våra resande. Vi hoppas på ert överseende under byggtiden.