Pågående målningsarbeten

Exempelbild.

Målningsarbeten pågår just nu i Boda. Nämnas kan Boda Hus där både fasad och fönster målas om. Även taket kommer att få en uppfräschning.