Nyhedsskolan

Ny skola på rekordtid

Diskussionerna om en renoverad alternativt nybyggd Nyhedsskola har pågått i kommunen under många år. När beslutet om en ny skola väl fattades politiskt, tog det fart.

Rivningsarbetet drog igång direkt i juni 2020 och därefter startade markarbetet. Vi beslutade att använde samma grund som för den gamla skolan men utökade också ytan med cirka 750 kvadratmeter.

Det var företaget Flexator i Anneberg som byggde skolan inomhus i fabrik. Skolan består av 74 moduler i trä som levererades klara med ytterväggar, isolering och fönster men även med innergolv, väggar, tak med mera. Skolan monterades på plats under några veckor i september 2020. Det var ett intensivt arbete. Vi tog emot åtta moduler, vilket motsvarar 200 kvadratmeter skola, per dag!

Den nya skolan som invigdes i januari 2021 är nu 2 700 kvadratmeter stor och kan ta emot upp till 300 elever. Förutom en väl anpassad och trivsam lärmiljö har elever och skolpersonal nu också tillgång till ett nytt mottagningskök, matsal, bibliotek och två slöjdsalar. Skolans personal och eleverna har även varit delaktiga i planeringen av utomhusmiljön. Nu när allt står klart kan vi konstatera att även skolgården fått ett rejält lyft.

En kvinna och två män har varsin spade och tar det första spadtaget
Nyhedsskolan under byggnation
Nyhedsskolan nybyggnationen klar