Nu färdigställs även allergidelen

Exempelbild.

Den nybyggda Nyhedsskolan är nu på plats men än återstår det en del arbete innan skolan är komplett. Just nu jobbar vi med att färdigställa den delen som tillhör allergiavdelningen, det vill säga den del av skolan som inte revs vid byggnationen. Tanken är naturligtvis att allergidelen, på ett naturligt och snyggt sätt, ska hänga ihop med den övriga skolan.

Vi kommer att bygga om samlingssalen till ett klassrum, 3 grupprum och en samlingssal med en liten köksdel. En stor toalett blir två toaletter och vi tillskapar också ett nytt kapprum. Arbetet med skolgården pågår men den kommer troligtvis inte stå klar förrän till våren.