Gymnastiksalen på Boda skola

Renoveringsarbetet fortsätter och just nu målas det fönster. Tidigare har fasaden på gymnastiksalen bytts ut och ett antal omklädnadsrum har fräschats upp.