Förskola i Söderås

I augusti 2020 öppnade en efterlängtad förskola i Söderås.

Det första spadtaget togs i februari 2019 och drygt ett år senare stod den nya förskolan på plats. Förskolan som är 650 kvadratmeter stor består av tre avdelningar för 47 barn mellan 1–5 år. Barnen har här tillgång till trevliga och ljusa lokaler. Här finns även fina lekytor utomhus med skogen som närmaste granne.

Förskolan ligger i direkt anslutning till Söderås skola, cirka 4 km från centrala Rättvik. I samband med att den nya förskolan byggdes såg vi på RFAB även över trafiksäkerheten och behovet av både en ny busshållplats och fler parkeringar.

Två män och två kvinnor håller i spadar och tar första spadtaget
Byggarbetsplats med lastbil
Byggarbetsplats med grävskopa