Årsredovisning

Exempelbild.

VD har ordet

2017 blev ett år som präglades av "nystart". Efter fyra år på VD-posten kunde jag konstatera att den ekonomiska situationen blivit mycket bättre. Orsaken till det har varit bland annat en låg räntenivå och försäljning av några fastigheter. Effektivisering och återhållsamhet har gjort att bolaget har en hög likviditet och en acceptabel soliditet.

Jag kan också konstatera att 2017 blev året då det började byggas igen i Rättvik. Efterfrågan på alla former av boenden var stor och priserna ökade därmed markant. Det fanns en grogrund för byggande, lägenheter började byggas och många villor såg dagens ljus på ett fle1tal platser i kommunen.

Även RFAB var redo för sitt första nybygge sedan 2010, fyrtio lägenheter skall byggas på kvarteret Mangeln under 2018 och beräknas klara i början på 2019.

Här kan du ladda ner och läsa Rättviks Fastigheters aktuella årsredovisningar

Årsredovisning 2017PDF