Årsredovisning

Skylt med texten Välkommen till Rättvik som finns på Storgatan

VD har ordet

År 2018 både började och slutade med byggstart. Det ena i uppmärksammad bemärkelse, Mangeln 1.
Det andra kunde man skönja genom utsättning av käppar i terrängen bredvid Söderås skola. Byggnation är
något som Rättvik längtat efter en längre tid. Behovet av bostäder har varit och är stort och med det följer
i bästa fall inflyttning som ger upphov till nya invånare. Det är också glädjande att se att vi har ett hårt
tryck på våra förskolor. I det perspektivet känns det helt rätt att 2018 får bli byggandets stora år.

Mangeln 1 med sina 40 lägenheter fördelat på ettor och tvåor, avsedda för yngre och äldre människor där närhet till kommunikation och service går före storlek på lägenhet. I början av året fanns ett tomt hål som
föranledde en hel del huvudbry, både för oss men inte minst för allmänheten. Så här ett år senare känns
det skönt att kunna konstatera att hyresgästerna snart flyttar in och jag hoppas att våra 40 lägenheter
kommer att skapa en flyttspiral som sätter fart på marknaden igen.

Under året har vi gjort ytterligare två större ombyggnationer. Gymnasiet har nu en helt ny byggnad för
sin utbildning mot smådjur, då efterfrågan på utbildningar mot djur är stor.
Flygelbyggnaden till kommunhuset har renoverats så att vi nu kan erbjuda fräscha kontorslokaler till våra förvaltningar.

Arbetet med att effektivisera och anpassa oss efter nya krav har präglat den administrativa enheten.
Ny lagstiftning för hantering av personuppgifter har lett till en genomlysning av alla personuppgifter som vi hanterar. Som ett led i detta arbetar vi om vår dokumenthanteringsplan till en informationshanteringsplan då det finns så många fler processer idag än vad vi hade för bara några år sedan.

Vår hemsida har också fått ett ansiktslyft och är nu anpassad efter de krav som finns för IT-säkerhet och den är nu lättare att läsa i mobiltelefoner och surfplattor.

Jag vill sluta där jag började, med bygget av en ny förskola i Söderås. Med denna kommer Söderås kunna
erbjuda goda förutsättningar för familjer att etablera sig i omgivningarna. Det är min förhoppning att
skolan skall kunna bli ett nav för utveckling av både bostadsbyggande och service. Att Söderås med sin magnifika utsikt får leva vidare och frodas i framtiden.

Vill du läsa Rättviks Fastigheters aktuella årsredovisning kontakta kundtjänst, så skickar vi den till dig.