NYA RUTINER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING!

Vi värnar om våra hyresgästers och medarbetares hälsa. Med omtanke om alla har vi ändrat i våra rutiner och vi vill be er hyresgäster om hjälp.

Rättviks Fastigheter följer nationella beslut och riktlinjer för att minska spridningen av Coronavirus Covid-19. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare inte är på jobbet om de är sjuka. Här följer våra nya rutiner och önskemål:

Besök
Vi har nu öppnat kundtjänst för spontanbesök igen. Från måndag den 15 juni har vi sommartider och det innebär att kundtjänst är öppet måndag, onsdag och fredag mellan 10.00–12.00. Det går fortsatt att kontakta oss för att boka besök också. Vid besök undviker vi för allas trygghet fysisk kontakt och håller avstånd. Avboka besök hos oss om du har förkylningssymtom.

Felanmälan och åtgärder, nu åtgärdar vi endast akuta fel
Från och med 1 april kommer vi enbart att åtgärda akuta fel. Detta gör vi för att värna om vår personal samt minska risken för smittspridning.

Vi uppmanar därför alla hyresgäster att för tillfället inte anmäla icke-akuta fel. Vi ber om ursäkt för det problem detta kan orsaka för dig.

Felanmälan gör du enklast via vår felanmälan på telefon 0248-70290, eller via felanmälanformuläret på vår hemsida www.rattviksfastigheter.se. Akuta fel dagtid 0248-70295, övrig tid på dygnet görs fortsatt på
0746-38 98 43.

När vi kommer till din lägenhet vill vi, både för er skull och för vår, undvika närkontakt under besöket.

Om du är i karantän i hemmet på grund av Corona eller om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om de är lindriga, behöver fastighetsskötaren få kännedom om detta innan denne kommer in i bostaden för att undvika smitta eller att föra smittan vidare.

I våra senior- och äldreboenden kommer endast akuta fel att åtgärdas.

Lägenhetsvisningar
Vi genomför inte visningar av tomma lägenheter som är avsedda för äldre (exempelvis Knekten) eftersom vi inte vill bidra till utomstående besök och därmed riskera att utsätta äldre människor för smitta. Intresserade erbjuds att tacka ja till lägenheten osedd. För mer information om, och beskrivning av, aktuell lägenhet ombeds du som blivit erbjuden en sådan lägenhet att kontakta vår uthyrningssamordnare på telefon 0248-70016 för frågor du har.

Vi planerar att fortsätta med jobb utomhus, liksom tidigare.

Mer information och hjälp till den som behöver
Vi vill gärna hjälpa våra hyresgäster med vad som är möjligt – hör av dig till oss om du har frågor eller känner dig orolig så ska vi göra vårt bästa med att hjälpa till. Vi bevakar och värderar löpande det rådande läget och återkommer med ny och uppdaterad information när vi har sådan. Följ oss gärna på facebook.com/rattviksfastigheter eller läs mer på www.rattviksfastigheter.se

Ta hand om dig!

Önskar din hyresvärd

Rättviks Fastigheter AB