Vad gör jag när min TV inte fungerar?

Om dina TV-kanaler inte fungerar måste du själv kontakta Sappa på telefonnummer 0774–444 744.