Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreshyresavtal skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och tiden börjar räknas vid månadsskiftet efter uppsägningen.

Uppsägning sker genom besök hos kundtjänst, ta med ID-kort

  • Flyttar du inom Rättviks Fastigheter är uppsägningstiden två månader.
  • Flyttar man till Vård- och Omsorgsboende är uppsägningstiden en månad. Ta med en kopia av det nya hyresavtalet
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Kan bara sägas upp av dödsbodelägare, ta med intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägningen senare än tre månader efter dödsfallet, är uppsägningen 3 månader.

Vid uppsägning bokas två besiktningstider, avflyttningsbesiktning i närtid och en städbesiktning sä nära avflyttningsdagen som möjligt.

Se Rättviks Fastigheters uthyrningspolicyPDF