Besiktning

Vi kommer att boka in två besiktningar i god tid efter uppsägning av hyresavtalet

Avflyttningsbesiktning

Besiktningen bokas så snart som möjligt efter att vi tagit emot din uppsägning, den görs för att få reda på eventuella skodor i bostaden. När vi genomför besiktningen måste vi bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess "ålder". Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas inom uppsägningstiden, om inte debiteras hyresgäst vid utflytt. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Städ- och slutbesiktning

Besiktningen genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen då flyttstädningen är genomförd. Vi besiktar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick vid återlämnandet. Blir inte städningen godkänd och det finns tid kan du ges möjlighet att städa om. Måste en städfirma anlitas debiteras kostnaden.