Hemförsäkring

Du ska teckna en hemförsäkring som kan täcka dina kostnader vid eventuell olycka.

Det finns ingen försäkring från oss som täcker stöld, vattenskada inne i lägenheten eller andra skador som kan uppkomma om olyckan skulle vara framme - där du anses ansvarig. I det flesta hemförsäkringar ingår stöldskydd och rättsskydd.