Ordningsregler

Det är viktigt att ta hänsyn till varandra och att respektera de regler som gäller.

 

Rättviks Fastigheters ordningsregler

 1. att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 2. att inte spika eller borra mellan kl. 22.00-07.00.
 3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 4. att ur brandsynpunkt inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- och källarutrymmen. Trapphuset är er utrymningsväg vid brand.
 5. att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmäler det, kan du bli ersättningsskyldig.
 6. att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkonger eller på marken.
 7. att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar markiser eller dyl.
 8. att inte använda kolgrill eller gasolgrill på balkong eller uteplats.
 9. att inte placera blomlådor på utsidan av balkongen- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 10. att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen
 11. att betala ersättning om Rättviks Fastigheter tvingats att ta bort föremål enligt punkt 4