Brandskydd och säkerhet

Med rätt kunskaper hade de flesta bränder i hemmet kunnat undvikas, och med små och enkla åtgärder är det lätt att få en säker boendemiljö.

Lägenheten

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Fungerar inte din brandvarnare kontakta kundtjänst. En extra bra brandförsäkring är att införskaffa en pulversläckare, 6 kg som släcker all sorts brand inne i din lägenhet eller hos din granne. När du tecknar en hemförsäkring brukar det finnas bra erbjudande. Eller så kan du införskaffa en hos Räddningstjänsten i Rättvik. Det är många frågor som man behöver ställa sig när det gäller brandskydd.

Grundregeln är
RÄDDA - VARNA - LARMA -SLÄCK

Att göra och tänka på 

 • Håll rent vid spis, spisfläkt och i elektriska apparater för att förebygga brand.
 • Rengör dina vitvaror, framför allt bakom dem där damm och smuts samlas. 
 • Ta alltid bort ludd från luddfiltret efter användning av torktumlare.
 • Se till att dina elkontakter är hela och rena, samt att sladdar inte är klämda eller skadade.
 • Håll alltid levande ljus under uppsikt. Innan du lämnar din bostad eller går och lägger dig, titta igenom din bostad så att inga ljus är tända eller elektriska apparater är på.
 • Laddning av telefon med mera, ett bra tips är att ladda elektrisk utrustning när du är vaken och lägga den på till exempel ett keramikfat eller liknande.
 • Du får inte slänga fimpar från balkongen eller utanför porten.
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Gemensamma utrymmen

 • Rökning är inte tillåten i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor, torkrum eller andra gemen­samma utrymmen.
 • Håll trapphuset och källarutrymmen fritt från cyklar, rullatorer och barnvagnar så att räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme.
 • Ställ inget brännbart i trapphuset.
 • Håll vind, källare och garage låsta.
 • Du får inte förvara brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar.