Bostäder och lokaler

Var dag i Rättvik!

Vi har ingen bostadskö. Våra lägenheter hyrs ut enligt "först-till kvarn-principen".

Lägenheter

Vi har idag 566 lägenheter. Allt från din första 1:a i centrum till en 4:a med radhuskänsla nära naturen i bymiljö.

Lokaler

I vårt fastighetsbestånd finns industri- och servicelokaler, förrådslokaler, lokaler för närings-verksamhet samt offentliga lokaler så som skolor, vårdcentral, äldreboende.