RFAB logotype

2017-12-12

Vi bygger Rättvik!

Rättviks Fastigheter AB är glada att äntligen få informera att 40 nya bostadslägenheter kommer att uppföras centralt i Rättvik. Det kommer vara 20 ettor på 35 kvm och 20 tvåor på 45 kvm.

Kvarteret Mangeln


I många år har kvarteret bakom Hemköp varit bebyggt med ett hus från sekelskiftet 18-1900 talet. Huset har blivit personifierat med Fellbys vilka var dom som senast bodde i huset. Många har minnen därifrån och andra minns hur huset under årtionden inhyst människor som bott och tjänat i Rättvik. För några år sedan köptes huset och marken av Rättviks kommun med avsikt att få till stånd nya lägenheter. Därefter har en del administrativt arbete pågått. Sådant som alltid föregår en nybyggnation. Det handlar om detaljplan, bygglov, projektering upphandling etc.

Spaden sattes symboliskt i backen den 22 dec 2017. Det dröjde dock inte länge förrän vi fick problem med grundvattenpumparna. Vattnet blandades med silt, en slags mycket finkornig sand, som gick igenom filtren och gjorde så att pumparna skar ihop. Detta gjorde att vi var tvungna att hitta ett nytt sätt att göra grundläggningen av bottenplattan. Efter att ha övervägt ett flertal metoder så landade vi i något som heter injkteringspålning. En metod som används mycket ute i Europa och som också prövats på flertalet ställen i Sverige, inte minst där det är lite svårare att komma till med traditionell friktionspålning.

Nu är pålningen klar och vi har börjat med formsättning och armeringsarbetet för grunden. Den 15 maj påbörjades arbetet med att gjuta bottenplattan som kommer
att göras så att den skall bli vattentät. Detta för att förhindra att vatten tränger in från grundvattnet då det är högt.

I juni börjar sedan väggarna till källaren att resas. Vår förhoppning är att ni skall kunna följa byggets framfart över sommaren och en bit in i höst då skalet skall stå färdigt. Det kommer att bli en del transporter med byggmateriel som skall fram vilket självklart kommer att innebära en del komplikationer längs Ågatan och Annikasgatan. Jag hoppas att ni har överseende med det.
Fortsättning följer……

Ebbe Evbjer
VD RFAB


Tillsammans bygger vi Rättvik!

Rättviks Fastigheter AB
Vasagatan 6  
795 30 Rättvik
Telefon: 0248-702 90
E-post: info.rfab@rattvik.se

Tyck till om Rättviks Fastigheter AB

Dina synpunker är viktiga för oss.
Klicka här om du vill lämna ris eller ros!